mand1

D Licens

 

Med en D licens der må man sende med en max eftekt på 50w. Hvis andet ikke er angivet.

Og sende på frekvenserne:

50-52 MHz (6m)

70.0125-70.0625 (4m) (25 watt)

70.0875-70.1125 (4m) (25 watt)

70.3125-70.3875 (4m) (25 watt)

70.4125-70.4875 (4m) (25 watt)

144.0000-146.0000 (2m)

432.0000-438.0000 (70cm)

1240.0000-1300.0000 (23m)

Og man skal husk man ikke må sende fra ud landet med en D licens.

Man må også kun bruge frabriks bygget udstyr, ikke noget med noget om bygget!

Men hvis men er under opsyn af en men en højer licens en en selv så må men godt sende på de bånd eller men den efekt som han/hun må. F.eks. hvis nu men er under opsyn af en med en A licens så må men sende med 1000w på 2m (144 MHz).

B Licens

Med en B licens der må man sende med en max eftekt på 100w. Hvis andet ikke er angivet

Og sende på frekvenserne:

0.1357-0.1378 (1 watt)

1.8100-1.8500

1.8500-1.9000 (10 watt)

1.9300-2.0000 (10 watt)

3.5000-3.8000

7.0000-7.1000

10.1000-10.1500

14.0000-14.3500

18.0680-18.1680

21.0000-21.4500

24.8900-24.9900

28.0000-29.7000

50-52 MHz (6m)

70.0125-70.0625 (4m) (25 watt)

70.0875-70.1125 (4m) (25 watt)

70.3125-70.3875 (4m) (25 watt)

70.4125-70.4875 (4m) (25 watt)

144.0000-146.0000 (2m)

432.0000-438.0000 (70cm)

1240.0000-1300.0000 (23m)

2300.0000-2450.0000

3400.0000-3410.0000

5650.0000-5850.0000

10000.0000-10500.0000

24000.0000-24250.0000

47000.0000-47200.0000

75500.0000-81500.0000

122250.0000-123000.0000

134000.0000-141000.0000

241000.0000-250000.0000

Med en B Licens må man godt idag bruge sin Licens i udlandet men det kraver at man opholder sig i nogle lande, se denne link: http://www.ero.dk/documentation/docs/implement.asp?docid=2136&wd=N, men en B Licens er jo også en CEPT novice licens!

A Licens

Med en A licens der må man sende med en max eftekt på 1000w. Hvis andet ikke er angivet

Og sende på frekvenserne:

0.1357-0.1378 (1 watt)

1.8100-1.8500

1.8500-1.9000 (10 watt)

1.9300-2.0000 (10 watt)

3.5000-3.8000

7.0000-7.1000

10.1000-10.1500

14.0000-14.3500

18.0680-18.1680

21.0000-21.4500

24.8900-24.9900

28.0000-29.7000

50-52 MHz (6m)

70.0125-70.0625 (4m) (25 watt)

70.0875-70.1125 (4m) (25 watt)

70.3125-70.3875 (4m) (25 watt)

70.4125-70.4875 (4m) (25 watt)

144.0000-146.0000 (2m)

432.0000-438.0000 (70cm)

1240.0000-1300.0000 (23m)

2300.0000-2450.0000

3400.0000-3410.0000

5650.0000-5850.0000

10000.0000-10500.0000

24000.0000-24250.0000

47000.0000-47200.0000

75500.0000-81500.0000

122250.0000-123000.0000

134000.0000-141000.0000

241000.0000-250000.0000

Nu når man har en A licens så er det jo en CEPT licens så må man godt tage ens licens med til et CEPT land, klik her for at se vilke lande det er!

 

Værd at vide om amatørradio og amatørradiosatelittjeneste

 

Reglerne om brugen af amatørradiofrekvenser findes i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004), bekendtgørelse nr. 1266 af 10. december 2004 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v., lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 5. november 2002 og bekendtgørelse nr. 791 af 10. september 2001 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.

Brug af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten uden tilladelse.

De radiofrekvenser, der er afsat til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, og som kan ses i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1266 af 10. december 2004 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. kan bruges uden tilladelse.

Brug af andre radiofrekvenser end dem, der er nævnt i bilag 3 kræver frekvenstilladelse.

Uanset om brugen af radiofrekvenser i radioamatørbåndene sker med eller uden tilladelse, skal brugeren have et certifikat, der er gyldigt til betjening af radioanlægget og der skal bruges et af IT- og Telestyrelsen tildelt kaldesignal.

Certifikater og kaldesignaler

IT- og Telestyrelsen holder prøver og udsteder certifikater i kategori A,B og D. Indholdet af de enkelte kategorier af certifikater og deres anvendelsesområde fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Udenlandske certifikater ligestilles under visse betingelser med beståede prøver.

IT- og Telestyrelsen udsteder også kaldesignaler til brug af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. For at få et kaldesignal skal man derfor søge IT- og Telestyrelsen.

IT- og Telestyrelsens ekspeditionstider

Nye kaldesignaler udstedes af IT- og Telestyrelsen indenfor 15 arbejdsdage efter, at ansøgningen og alle relevante oplysninger foreligge hos IT- og Telestyrelsen.

Ændringer i – og afmeldelse af kaldesignaler ekspederes indenfor 25 arbejdsdage.

Hvilket udstyr må bruges i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten?

Selvbygget udstyr, herunder udstyr købt som byggesæt må frit anvendes med de begrænsninger med hensyn til sendestyrke m.v., som står i bilag 3 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.. Herudover er det et krav, at udstyret ikke må kunne forstyrre andre brugere af radiofrekvenser, og at det ikke må lade sig forstyrre af sådanne andre brugere.

Hvis andet radioudstyr bruges, skal det enten være typegodkendt efter de tidligere (før 8. april 2000) gældende regler eller (efter den 8. april 2000) overholde de væsentlige krav, være overensstemmelsesvurderet og påført relevant mærkning.

Medbrugerproblemer

Radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten er fællesbånd. Det betyder, at radiofrekvenserne kan bruges samtidig af flere brugere. Klager over problemer, der skyldes medbrugere af amatørradiofrekvenser, vil der normalt ikke kunne tages hensyn til. Brugen af amatørradiofrekvenser forudsætter, at brugerne viser hensyn til hinanden

Støj, forstyrrelser m.v.

Forstyrrelser kan dog være så betydelige, at de må betragtes som uacceptable for brugeren. I sådanne tilfælde kan man henvende sig til IT- og Telestyrelsen, der vil vurdere om der er tale om forstyrrelser, som brugeren må affinde sig med, eller om forstyrrelsen er så alvorlig, at den bør afhjælpes eller reduceres.

Gebyrer

Der opkræves et gebyr på 500,00 kr. for at deltage i en prøve. For udstedelsen af et certifikat med kaldesignal opkræves et gebyr på 350,00 kr.

For en genpart af certifikatet opkræves forud et gebyr på 85,00 kr. Genpart af certifikatet fremsendes når IT- og Telestyrelsen har modtaget beløbet.

Der skal skriftligt gives meddelelse til IT- og Telestyrelsen

Adresse- og navneændringer m.v. for brugeren skal oplysninger skriftligt gives til IT- og Telestyrelsen.

Vær med til at holde IT- og Telestyrelsens frekvensregister ajour. Adresseændringer vil medføre, at der skal udstedes et nyt certifikat, hvilket er gebyrfrit.

Afmelding af kaldesignal

Hvis man vil afmelde sit kaldesignal, skal det ske skriftligt. Afmeldingen skal være underskrevet, dog accepteres en afmelding sendt pr. E-mail. Indehaveren vil få en bekræftelse på, at kaldesignalet er afmeldt.

Rådgivning

Har De spørgsmål i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, er De altid velkommen til at søge råd og vejledning hos IT- og Telestyrelsen.

Relevante love & bekendtgørelser kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside http://www.itst.dk under “Love & regler”, eller de kan fås hos IT- og Telestyrelsen.

Dette input er lavet af OZ5BD Bjørn Jespersgaard

Disse 4 A, B & D prøver er venligst udlånet af  Niels Krogh Hansen – OZ1IKW

Fmd. Handicapudvalget, se under artikler om mere info.

Du skal bruge Adobe Acrobat Reader, for at læse denne fil, hvis du ikke har programmet kan du hente det www.adobe.com

Facit liste prøve 1 A-licens

Prøve 1 til A-licens

Facit liste prøve 2 A-licens

Prøve 2 til A-licens

Facit liste prøve 3 A-licens

Prøve 3 til A-licens

Facit liste prøve 4 A-licens

Prøve 4 til A-licens

Facit liste prøve 1 B-licens

Prøve 1 til B-licens

Facit liste prøve 2 B-licens

Prøve 2 til B-licens

Facit liste prøve 3 B-licens

Prøve 3 til B-licens

Facit liste prøve 4 B-licens

Prøve 4 til B-licens

Facit liste prøve 1 D-licens

Prøve 1 til D-licens

Facit liste prøve 2 D-licens

Prøve 2 til D-licens

Facit liste prøve 3 D-licens

Prøve 3 til D-licens

Facit liste prøve 4 D-licens

Prøve 4 til D-licens

Hvis du oplever fejl ved ovenstående prøver, hører jeg gerne nærmere Mvh. oz5ufr