Ansøg om frekvenser

Det er muligt at ansøge elektronisk om frekvenser og
kaldesignaler, ligesom det er muligt at ændre adresse og andre
relevante data i forbindelse med frekvenstilladelser og
kaldesignaler

Indberetningsløsning for ansøgning om frekvenser

Det er muligt at ansøge elektronisk om frekvenser og
kaldesignaler, ligesom det er muligt at ændre adresse og andre
relevante data i forbindelse med frekvenstilladelser og
kaldesignaler.

Indberetningsløsningen kan bruges til at ansøge om følgende:

  • Tilladelse til anvendelse af frekvenser
  • Tilmelding til prøve for radioamatører
  • Kaldesignal til radioamatør
  • Ændring af frekvenstilladelsen
  • Ændring af bruger- og betalerdata, herunder EAN-nummer
  • Afmeldelse af kaldesignaler og tilladelser til anvendelse af
    frekvenser

Anvendelse af frekvenser uden tilladelse

Link her

Login

Indberetningsløsningen forudsætter som udgangspunkt, at man er
logget ind med digital signatur. Det er derfor kun muligt at ansøge
på vegne af det firma eller den offentlige virksomhed, som er
knyttet til det CVR-nummer, man er logget ind med. Privatpersoner
kan kun ansøge på vegne af den person, som er knyttet til det
CPR-nummer, der er logget ind med.

Brugerdata

Der kan foretages ændringer af eksisterende bruger- og
betalerdata f.eks. i forbindelse med flytning. Husk også at opdatere
betalingsoplysninger såsom EAN-nummer, hvis der sker ændringer.

Frekvenstilladelse

Ansøgning om ny tilladelse

Der kan søges om frekvenstilladelse til brug for en lang række
konkrete tjenester som f.eks. landmobil radiotjeneste, radiokæde
eller FWA. Det er også muligt at søge om frekvenstilladelse til
tjeneste– og teknologi neutral anvendelse.

Ændring af eksisterende tilladelse

Det er muligt at ansøge om ændringer til allerede udstedte
frekvenstilladelser. Det sker ved, at man vælger den tilladelse, man
ønsker at ansøge om ændringer til, ud fra listen over sine udstedte
tilladelser. Man ansøger om ændringerne ved at ændre i de
eksisterende oplysninger om frekvensanvendelsen.

Overdragelse af frekvenstilladelse

Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om Det Centrale
Virksomhedsregister, skal i henhold til § 5 i bekendtgørelse om
tilladelser til at anvende frekvenser meddele Erhvervsstyrelsen
deres planer om at overdrage en tilladelse eller dele heraf. Dette
skal gøres skriftligt og gerne via e-mail.


Kontaktinformationer til Erhvervsstyrelsen

Har man overdraget en frekvenstilladelse til en anden bruger skal
man i henhold til § 21 i frekvensloven, straks efter at aftalen om
overdragelse er indgået, underrette Erhvervsstyrelsen herom. Dette
gøres via indberetningsløsningen ved at gå ind på den konkrete
tilladelse og ansøge om overdragelsen.

Anvendelse af kort til at angive geografisk sendeområde eller
sendeposition

Det ansøgte sendeområde eller den konkrete sendeposition kan
findes ved at bruge ”Vis på kort” funktionen.

Vælges et geografisk sendeområde, kan der vælges mellem de
pre-definerede områder fra en liste eller et manuelt defineret
område.

Tilmelding til prøver for radioamatører

Det er muligt at tilmelde sig

prøver for radioamatører
ved at vælge en konkret prøve i listen
over prøvesteder. Listen indeholder kun kommende prøver, hvor der er
mindst 14 dage til prøveafholdelsen.

Kaldesignal til radioamatørformål

Der kan ansøges om et konkret kaldesignal. Hvis kaldesignalet er
ledigt, bliver det tildelt. Kaldesignaler, som har været udstedt
tidligere, tildeles ikke, før det har været tilbagekaldt i mere end
25 år. Ansøges der om et kaldesignal, der har været tilbagekaldt i
mere end 24 år, får man oplyst, at kaldesignalet bliver ledigt inden
for et år.

Der kan også ansøges om et vilkårligt kaldesignal.
Sammensætningen af kaldesignalet bliver genereret af systemet.

Kaldesignaler til radioamatør formål bliver tildelt i forbindelse
med, at indberetningen er indsendt. Kaldesignalet vil kunne tages i
brug, når der er modtaget en kvittering for modtagelse af
indberetningen om et ledigt kaldesignal.

Afmeldelse af frekvenstilladelser og kaldesignaler

Det er muligt, at afmelde frekvenstilladelser og kaldesignaler
ved at gå ind på den konkrete tilladelse eller kaldesignal og vælg
”Afmeld”.

Sagsbehandling

Ansøgningen/indberetningen indsendes elektronisk til
Erhvervsstyrelsen. Du modtager straks efter indsendelsen en
kvittering for modtagelsen hos Erhvervsstyrelsen med dato og
klokkeslæt.

Styrelsen vil påbegynde sagsbehandlingen hurtigst muligt, efter
ansøgningen er indsendt. Målet for Erhvervsstyrelsens
sagsbehandlingstider kan findes i disse

Find indberetningsskemaer og kontaktinfo her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgning om
frekvenstilladelser, kan du kontakte Ilse Nielsen, 35 46 63 51 eller
Henrik Rosenkrantz, 35 46 63 54.

Har du spørgsmål vedrørende tilmelding til radioamatørprøve eller
ansøgning om kaldesignal for radioamatører, kan du kontakte Ludmila
Slawinska, 35 46 63 71.