Hvad er en Radio Amatøroperatør? – Info og copyright af EDR

Amatørradio- en spændende hobby Experimenterende Danske RadioamatørerAmatørradio:

– en alsidig hobby-  kontakt med verden- at snakke med andre- forståelse for elektronik- eksperimenter med radio- anvendelse af computerteknik- mulighed for deltagelse i konkurrencer

Amatørradio er et godt og spændende bud på en fritidsinteresse, hvis man interesserer sig for elektronik og radioteknik. Men amatørradio er ikke kun teknik. Hobbyen giver dig også masser af spændende oplevelser og aktiviteter, foreningsliv og sætter dig i kontakt med andre mennesker og kulturer verden rundt. Mulighederne er med andre ord mange.Hvad er en radioamatør?

En radioamatør er en person, der via radiobølger – på enten hjemmebygget eller færdigkøbt udstyr – har forbindelse med andre radioamatører rundt om i verden.

Der er mange forskellige former for kommunikation, som en radioamatør kan benytte sig af. De to simpleste former er tale og telegrafi. Selvom det ikke længere er et krav, at man skal kunne morse, holder en del radioamatører forsat fast i denne kommunikationsform. De seneste år er der kommet en del nye muligheder. Det er bl.a. blevet normalt at forbinde radioamatørudstyr til en computer. Mange gratis programmer gør det muligt via radiobølger at sende mails, udveksle billeder og endda chatte som på Internettet. Det kan både være lokalt med en håndradio eller verden rundt med en kortbølgeradio.


Flere gange om året kan du som radioamatør deltage i konkurrencer. Her gælder det om at opnå forbindelser med så mange andre radioamatører som muligt inden for et bestemt tids rum. Licens For at få lov til at benytte en amatør radiosender skal du have et  certifikat. Dette udstedes efter, at du har bestået en eller flere af følgende prøver:

• Ikke-teknisk prøve

• Begrænset teknisk prøve

• Almindelig teknisk prøve

Du kan starte med den ikke-tekniske prøve, der giver dig et certifikat med begrænsede rettigheder. Derefter kan dualtid gå op til de to tekniske prøver, nårdu får lyst samt har erhvervet den tekniske viden, der er nødvendig.

Udstyr

Det behøver ikke at koste en formue at starte som radioamatør. For et beløb på1000 – 2000 kr.kan du få et godt begynderanlæg stablet på benene.

Kaldesignal

Alle certificerede radioamatører får tildelt et personligt kaldesignal f. eksOZ9ABC. Kaldesignalet bliver her i Danmark tildelt af IT- og Telestyrelsen. OZ angiver, at du bor i Danmark, mens resten af kaldesignalet er dit unikke ”navn”. Denne del kan du selv få indflydelse på, hvis du har ønske om en bestemt bogstavkombination – forudsat, at kombinationen er ledig. U I R

Starthjælp

Det anbefales – alt afhængig af dit kendskab til hobbyen og din faglige baggrund- at du får lidt viden om amatørradiohobbyen inden, at du tilmelder dig en af de tre amatørradioprøver. Denne viden kan duf.eks. få på et afteneller weekendkursus, som flere af EDR’s lokalafdelinger afholder. Dette er en effektiv måde at forberede sig specielt til den begrænsede og den almindelige tekniske prøve, der som nævnt begge indeholder tekniske spørgsmål.


På EDR’s hjemmeside kan du se adresserne på de lokalafdelinger, der er i dit område.

Til den ikke-tekniske prøve har EDR udgivet hæftet ”I luften med operatør licens”, der er velegnet til både selvstudium og kurser. Hæftet kan købes for et mindre beløb hos EDR. Når du er klar til amatørradioprøven, skal du tilmelde dig hos IT- og Telestyrelsen. Det gør du nemmest via hjemmesiden www.itst.dk – søg evt. efter ”Radioprøver”. Her finder du også en vejledning om prøverne, der bl.a. forklarer om prøvernes indhold samt andre praktiske informationer. EDR Experimenterende Danske Radio-amatører – i daglig tale kaldet EDR – er radioamatørernes egen forening. EDR forhandler med telemyndighederne om amatørernes vilkår, og foreningen er medlem af den internationale amatørorganisation ”International Amateur RadioUnion”.

EDR har lokalafdelinger i de fleste større byer landet over, og EDR udgiver medlemsbladet OZ, der hver måned bringer stof om amatørradio. Foreningen har sit eget forlag, der udgiver og forhandler bøger og andre artikler til radioamatører.

Experimenterende

Danske Radioamatører

Klokkestøbervej 11

5230 Odense M

tlf.: 66 15 65 11

E-mail: kontor@edr.dk

Hjemmeside: www.edr.dk