toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 14. januar 2021 kl 19.00 i EDR Frederikssund UDSAT (Ny dato kommer senere)
  • Den 17. april 2021 kl 10.00 i EDR Aalborg (Flyttet fra 16. januar 2021)
  • Den 17. april 2021 kl 12.00 i EDR Roskilde
  • Den 1. maj 2021 kl.10.00 i EDR Sorø

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver