toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 7. november 2020 kl. 13.00 i EDR Landsforening, Odense
  • Den 28. november 2020 kl. 10.30 i EDR Aalborg
  • Den 10. december 2020 kl 19.00 i EDR Frederikssund

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver