toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 9. december 2021 kl. 19.00 i EDR Frederikssund
  • Den 15. januar 2022 kl 10.00 i EDR Ringsted, ”Dansk Vinter VHF Dag”
  • Den 22. januar 2022 kl 13.00 i EDR Struer

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver