toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 14. januar 2021 kl 19.00 i EDR Frederikssund UDSAT (Ny dato kommer senere)
  • Den 17. april 2021 kl 10.00 i EDR Aalborg (Flyttet fra 16. januar 2021)

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver