toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 7. november 2021 kl. 11.30 til Amatør Træf Fyn i Odense
  • Den 16. november 2021 kl 18.30 i EDR Birkerød
  • Den 27. november 2021 kl. 10.00 i EDR Aalborg
  • Den 9. december 2021 kl. 19.00 i EDR Frederikssund

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver

 

>