Solar X-rays:

Status

Geomagnetic Field:

Status

From n3kl.org

create
counter

Medlem af
EDR

Medlem af
Danish DX Group

toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 6. november 2016 kl. 11.00 i forbindelse med Amatør Træf Fyn
  • Den 27. november 2016 kl. 10.30 i EDR Aalborg Afdeling
  • Den 1. december 2016 kl. 19.30 i EDR Silkeborg Afdeling
  • Den 13. december 2016 kl.19.30 i EDR Frederikssund Afdeling.

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver