Solar X-rays:

Status

Geomagnetic Field:

Status

From n3kl.org

create
counter

Medlem af
EDR

Medlem af
Danish DX Group

toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 21. januar 2017 kl. 09.30 i EDR Ringsted Afdeling
  • Den 2. februar 2017 kl. 19.30 i EDR Skanderborg Afdeling
  • Den 5. februar 2017 kl. 16.00 i Esbjerg Afdeling

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver