Solar X-rays:

Status

Geomagnetic Field:

Status

From n3kl.org

create
counter

Medlem af
EDR

Medlem af
Danish DX Group

toppie

OZ1BIKE  Billige QSL Kort fra lz1jz QSL PRINT

Amatørradioprøver

Der afholdes en radioamatørprøve

  • Den 10. september 2016 kl. 15.00 i EDR Københavns Afdeling.
  • Den 6. november 2016 kl. 11.00 i forbindelse med Amatør Træf Fyn.
  • Den 13. december 2016 kl. 19.30 i EDR Frederikssund Afdeling.

Tilmelding til prøven skal ske senest 14 dage, inden prøven afholdes.

Tilmelding på virk

Vejledning til amatørprøver

Retningslinier for radioamatørprøver afholdt af EDR og EDR’s lokalafdelinger

Vejledning om amatørradioprøver

Mere om ansøg om frekvenstilladelse

Krav om tilladelse